header.png

Dagbesteding – Fysiofit Social Club

Sinds begin 2017 is een nieuwe Dagbesteding in Vught gestart: Vivent en Fysiofit Vught werken samen onder de naam Fysiofit Social Club. De Fysiofit Social Club (FSC) biedt dagopvang aan waarbij bewegen centraal staat. Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut wordt er dagelijks een uur durend beweegprogramma in groepsverband aangeboden: sport, spel en valpreventie zullen belangrijke onderdelen zijn. De ruimte bij Fysiofit Vught heeft goede faciliteiten en veel, gevarieerd, oefenmateriaal waardoor de cliënten steeds opnieuw uitgedaagd worden. Daarnaast verzorgen de cliënten samen hun eigen gezonde lunch in de vorm van een broodmaaltijd. Uiteraard is er ook ruimte voor ontspanning, creativiteit en sociaal contact.

Bewegen

De FSC richt zich op de ouder wordende mens, al dan niet met een lichte cognitieve of fysieke beperking. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen met dementie of NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) hier terecht. Bewegen is goed voor de mens, voor de lichamelijke conditie en het gevoel van welbevinden. Daarnaast heeft bewegen bij ouderen met lichte tot matige dementie een gunstig effect op cognitie en stemming, bijvoorbeeld depressie. Bij mensen met NAH is bewegen van groot belang om het vertrouwen in hun eigen lichaam en doorzettingsvermogen te herstellen. Doordat ze weer kunnen bewegen, groeit het zelfvertrouwen. Bovendien draagt bewegen bij aan het fysiek onafhankelijker worden.

Preventief

Als ouderen meer bewegen kunnen ze ook de kans op vallen verkleinen. Kijkend naar valincidenten blijkt bij ouderen niet alleen de omvang maar ook de ernst van het letsel ten gevolge van ongevallen veel groter te zijn. Behalve lichamelijk letsel en ongemak kan een valincident ook psychische klachten tot gevolg hebben en leiden tot sociaal isolement.

Aanmelden

Dit samenwerkingsverband levert Vught een nieuwe, eigentijdse vorm van dagbesteding waarvan alle Vughtse ouderen kunnen profiteren. Ouderen in Vught zijn, met of zonder indicatie, van harte welkom. Indicatiestelling verloopt via Wegwijs+ (www.wegwijsplus.vught.nl). Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Vivent Dagbesteding Fysiofit Social Club (06-52609665).

Nieuws

Nieuw: Osteopathie bij Fysiofit Vught

Dagbesteding – Fysiofit Social Club

Nieuw: Virtua Gym app – Fysiofit online omgeving

Leden voor leden Actie

Twitter