header.png

Vaatlijden (PAV)

Wat zijn etalagebenen precies?

Claudicatio Intermittens (CI) wordt in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd en wordt in meer dan 90% van de gevallen veroorzaakt door slagaderverkalking (atherosclerose). CI is een uiting van perifeer arterieel vaatlijden (PAV), waarbij sprake is van atherosclerose van of naar de slagaders van de benen. Van PAV hoeft een patiënt geen klachten te ervaren. Wanneer de patiënt met PAV klachten ervaart van pijn in één of beide benen tijdens inspanning die vervolgens verdwijnt na het nemen van enige minuten rust spreken we van claudicatio intermittens (CI).

Looptraining

Voor patiënten met etalagebenen is lopen van nog grotere betekenis dan het al is voor gezonde mensen. Het kan soms het verschil zijn tussen ‘patiënt zijn’ en ‘normaal functioneren’. Door veel en regelmatig te lopen wordt het herstellend vermogen geactiveerd.
U ervaart bij het lopen een pijnlijke verkramping in de kuit en/of bilspier. Door veel te lopen vragen de spieren steeds opnieuw om zuurstof. Kleinere slagaders (collateralen) nemen de functie van de grote slagader over. Zij ontwikkelen zich en laten steeds meer bloed door. De pijnvrije loopafstand wordt daardoor groter.

Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Looptraining Den Bosch en het landelijke netwerk looptherapie Claudicationet. Wij werken hierbij samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Na verwijzing door uw huisarts of de vaatschirurg zult u bij ons een programma volgen dat bestaat uit cardio training (waarbij lopen centraal staat) en kracht training van de verschillende beenspieren. U wordt hierbij begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide fysiotherapeut.

Kosten

De kosten kunnen afhankelijk van uw ziektekostenverzekering door de verzekeraar worden vergoed. Ook is het mogelijk om middels een lidmaatschap de training voort te zetten.

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter