header.png

Privacywetgeving voor leden

Welke gegevens brengen wij in kaart? (Privacyverklaring)

 

Fysiofit Vught brengt  de volgende gegevens van u in kaart als u bij ons binnenkomt voor een lidmaatschap: Mocht u over het onderstaande vragen hebben dan kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen met Marinka Smeulders via 073-6570050 of m.smeulders@fysiofitvught.nl

Persoonlijke gegevens

  • Geslacht (wettelijk verplicht)
  • Geboorte datum (wettelijk verplicht)
  • Achternaam (wettelijk verplicht)
  • Voorletters (wettelijk verplicht)
  • Voornaam
  • Adres gegevens
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Rekeningnummer

 

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken of overleg.

Het rekeningnummer wordt,n na uw afgifte van een machtiging tot incasso, gebruikt om uw maandelijkse lidmaatschapskosten te incasseren.

Wie ziet de gegevens in

Alle werkzame fysiotherapeuten en administratief medewerkers binnen Fysiofit Vught hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien. Wel wordt er alleen naar deze gegevens gekeken indien dit noodzakelijk is. Dit alles om het trainen zo efficiënt mogelijk te maken of de facturatie juist te laten verlopen.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Uw gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk). Mocht een cliënt aangeven dat hij/zij wil dat deze gegevens eerder verwijderd worden dan zullen wij erop wijzen dat in principe alle gegevens bewaard dienen te worden. Bent u dan nog steeds van mening dat wij deze gegevens dienen te verwijderen dan zullen wij u vragen dit schriftelijk aan ons te vragen waarna wij al uw persoonlijke gegevens zullen verwijderen. (zie bijlage 3)

 

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

 

Wij werken samen met de volgende instantie voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het lidmaatschap. Met deze instantie hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018).

 

  • Virtua Gym

 

 

Wij werken niet samen met ondernemingen buiten de EU.

Mocht u klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen Fysiofit Vught.

 

Nieuws

Let op! Koningsdag (27 april) gesloten

Nieuw! Bootcamp + extra pilates les. Wijziging begeleide fitness donderdagavond

Dagbesteding – Fysiofit Social Club

Nieuw: Virtua Gym app – Fysiofit online omgeving

Leden voor leden Actie

Twitter