header.png

Behandelingen

Standaardvergoeding 2018
Als u 18 jaar of ouder bent wordt fysiotherapie niet automatisch vergoed. Uitgezonderd zijn bepaalde chronische aandoeningen. Hiervoor wordt de fysiotherapie vanaf de éénentwintigste behandeling vergoed. Vraag uw fysiotherapeut of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering
Uit uw aanvullende verzekering blijkt in hoeverre fysiotherapie vergoed wordt. Het is belangrijk dat u vooraf bij uw verzekeraar informeert wat u vergoed krijgt. U kunt met uw vragen ook terecht bij uw fysiotherapeut.

Aanvullend verzekeren: u kiest de beste optie
Pakketten van verzekeraars kunnen nogal verschillen. Het is de moeite waard meerdere aanvullende verzekeringen te vergelijken. Bekijk de voorwaarden, zoals het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

Aangesloten zorgverzekeraars
Wij sturen de rekening automatisch naar uw zorgverzekeraar (naturasysteem). Indien uw verzekering fysiotherapie voor 100% vergoedt, hoeft u bij ons niets bij te betalen. Het is echter wel belangrijk om te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoedt. Wij werken samen met alle overkoepelende zorgverzekeraars.

 

TARIEVENLIJST PRAKTIJK

 Per 1 januari 2018

Per behandeling:

Fysiotherapie in praktijk – € 35,=

Fysiotherapie aan huis – € 45,=

Fysiotherapie in instelling – € 40,=

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing) – € 45,=

Manuele therapie in praktijk – € 45,=

Manuele therapie aan huis – € 55,=

Manuele therapie in instelling – € 50,=

Echografie – € 60,=

Screening – € 15,=

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek – € 60,=

Sportadvies (voor starters incl. fittest) – € 60,=

Sportmassage – € 40,=

Deze tarieven gelden voor:

  • Niet-(aanvullend)verzekerde patiënten.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met een tarief daarin heeft gesloten met onze praktijk.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de praktijk niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Taping:

De kosten van de tape die tijdens de behandelingen gebruikt wordt, worden in de meeste gevallen niet door de zorgverzekeraar vergoed. Tijdens het eerste consult zullen wij zorg dragen voor de tape. Wanneer verdere taping geïndiceerd is, kunt u zelf een rol tape aanschaffen die tijdens de behandelingen gebruikt zal worden. De kosten van een rol tape bedragen € 10,- .

Nieuws

Wijzigingen i.v.m. zomerrooster

Dagbesteding – Fysiofit Social Club

Nieuw: Virtua Gym app – Fysiofit online omgeving

Leden voor leden Actie

Twitter