header.png

Behandelingen

Standaardvergoeding 2024
Als u 18 jaar of ouder bent wordt fysiotherapie niet automatisch vergoed. Uitgezonderd zijn bepaalde chronische aandoeningen. Hiervoor wordt de fysiotherapie vanaf de éénentwintigste behandeling vergoed. Vraag uw fysiotherapeut of u hiervoor in aanmerking komt.

Aanvullende verzekering
Uit uw aanvullende verzekering blijkt in hoeverre fysiotherapie vergoed wordt. Het is belangrijk dat u vooraf bij uw verzekeraar informeert wat u vergoed krijgt. U kunt met uw vragen ook terecht bij uw fysiotherapeut.

Aanvullend verzekeren: u kiest de beste optie
Pakketten van verzekeraars kunnen nogal verschillen. Het is de moeite waard meerdere aanvullende verzekeringen te vergelijken. Bekijk de voorwaarden, zoals het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, en de tarieven van verschillende verzekeraars.

Aangesloten zorgverzekeraars
Wij sturen de rekening automatisch naar uw zorgverzekeraar (naturasysteem). Indien uw verzekering fysiotherapie voor 100% vergoedt, hoeft u bij ons niets bij te betalen. Het is echter wel belangrijk om te weten hoeveel behandelingen uw verzekering vergoedt. Wij werken samen met alle overkoepelende zorgverzekeraars.

 

TARIEVENLIJST PRAKTIJK

 Per 1 januari 2024

Per behandeling:

Fysiotherapie in praktijk –  42

Fysiotherapie aan huis –  53

Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing) –  53

Manuele therapie in praktijk –  53

Manuele therapie aan huis –  63

Oedeemtherapie in praktijk –  53

Oedeemtherapie aan huis –  63

Echografie –  74

Screening –  22

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek –  74

Deze tarieven gelden voor:

  • Niet-(aanvullend)verzekerde patiënten.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met een tarief daarin heeft gesloten met onze praktijk.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de kosten de maximale vergoeding overschrijden.
  • Patiënten van wie de zorgverzekeraar wel een contract met een tarief daarin met onze praktijk heeft gesloten, maar waarbij de praktijk niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kan declareren.

Betalingsvoorwaarden:

  • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het geldende praktijkreglement geldend tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  • De patiënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.
  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen middels een aparte factuur bij u in rekening worden gebracht. Niet nagekomen afspraken kunnen en mogen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
  • Bent u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd voor fysiotherapie dient u de behandeling direct na afloop te betalen (pin of contant)

Taping:

De kosten van de tape die tijdens de behandelingen gebruikt wordt, worden in de meeste gevallen niet door de zorgverzekeraar vergoed. Tijdens het eerste consult zullen wij zorg dragen voor de tape. Wanneer verdere taping geïndiceerd is, kunt u zelf een rol tape aanschaffen die tijdens de behandelingen gebruikt zal worden. De kosten van een rol tape bedragen  17,50 .

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter