header.png

Osteoporose

Wat is osteoporose?

Osteoporose (in de volksmond botontkalking) betekent letterlijk: poreus bot. Het ontstaat door een te snelle afbraak of een vertraagde opbouw van bot. De botten worden zo zwak dat je zomaar iets kunt breken. De meest voorkomende breuken als gevolg van osteoporose zijn pols-, heup- en wervelbreuken.

Wereldwijd krijgt één op de 3 vrouwen en één op de 8 mannen boven de 55 jaar osteoporose. In Nederland hebben ruim 800.000 mensen osteoporose (bron: RIVM). Bij de meeste mensen wordt osteoporose pas ontdekt als ze een bot breken

Fysiotherapie en osteoporose

Bewegen heeft een gunstig effect op uw klachten. Maar veel mensen met osteoporose zijn juist geneigd minder te bewegen. Pijn en bewegingsangst kunnen hierbij een rol spelen. Uw evenwichtsgevoel kan afnemen waardoor u een groter risico loopt om te vallen en een bot te breken. Om u toch op de juiste manier in beweging te houden en bij te dragen aan het afremmen van de te snelle botontkalking kan de fysiotherapeut een belangrijke bijdrage leveren.

Het beweegprogramma is gericht op verbetering van:
• het uithoudingsvermogen
• spierkracht
• mobiliteit
• coördinatie / balans
• reactiesnelheid

Voor de opbouw van bot is een gezonde belasting door dagelijkse lichaamsbeweging noodzakelijk. Onder begeleiding leert u wat uw lichaam aankan. Ook uw evenwichtsgevoel en coördinatievermogen worden verbeterd. Het doel is dat u zich zekerder gaat voelen en weer plezier krijgt in bewegen. En dat komt uw zelfstandigheid ten goede.

Onze werkwijze:

De begeleiding wordt gegeven door een fysiotherapeut. Er wordt gestart met een individueel gesprek en uw conditie wordt getest. Hiermee wordt de beginsituatie vastgelegd. Er wordt een persoonlijk oefenprogramma opgesteld.

Het trainingsprogramma bestaat uit 2 trainingen per week, gedurende 4 weken.
Daarnaast krijgt u adviezen hoe u in het dagelijkse leven veilig kunt bewegen. U krijgt ook oefeningen voor thuis.

In de laatste bijeenkomst vindt een evaluatie plaats. Aan de hand hiervan krijgt u een advies voor de vervolgtraining.

Kosten en deelname:

De training is alleen zinvol als deze gecontinueerd wordt. Daarom zijn deelnemers aan dit product verplicht om aansluitend minimaal één kwartaal voor eigen rekening te blijven trainen bij Fysiofit.

Voor deelname aan het programma is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Kosten training € 175,50 worden vergoed door VGZ / IZZ / SIZ uit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door u afgesloten pakket. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij VGZ/IZZ/SIZ.

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter