header.png

Fitkids

FitKids is een initiatief van Artsen voor Kinderen.

Wat is Fitkids?

Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. Door middel van Fitkids kunnen deze kinderen, onder professionele begeleiding, trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.

Het trainingsprogramma wordt samengesteld op de individuele behoefte van het kind. Voor een aantal aandoeningen is al een richtlijn opgezet. In een Fitkids-les wordt er zowel individueel op

fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan. Het sociale element is een onlosmakelijk deel van Fitkids.

Doelgroep

Fitkids is er voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar met een chronische ziekte. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of huisarts. Aan Fitkids doen bijvoorbeeld kinderen met astma, taaislijmziekte (Cystic Fibrosis), complexe aandoeningen van het zenuwgestel, kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand (b.v. DCD), neuromusculaire aandoeningen, het Syndroom van Down, diabetes, reuma of aangeboren hartafwijkingen mee. Een opvallend kenmerk bij de kinderen met bovengenoemde aandoeningen is de (sterk) beperkte dagelijkse beweging.

Doelen

Het hoofddoel van Fitkids is kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te leren. In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie.

Na Fitkids

In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere (eventueel aangepaste) sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een belangrijk doel van Fitkids.

Fitkids Vught is een samenwerking tussen Kinderfysiotherapie Vught en Fysiofit.

Klik hier voor meer informatie over Fitkids, of neem contact met ons op en vraag naar Nikita Huijgens.

Kijk hier voor de Fitkids tijden.

Nieuws

Nieuw! Yoga op zaterdag

Leden voor leden Actie

Twitter