header.png

Privacywetgeving voor patienten

Welke gegevens brengen wij in kaart? (Privacyverklaring)

 

Fysiofit Vught brengt  de volgende gegevens van u in kaart als u bij ons binnenkomt voor een behandeltraject: Mocht u over het onderstaande vragen hebben dan kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen met Marinka Smeulders via 073-6570050 of m.smeulders@fysiofitvught.nl

Persoonlijke gegevens

 • BSN (wettelijk verplicht)
 • Document type en nummer (wettelijk verplicht)
 • Geslacht (wettelijk verplicht)
 • Geboorte datum (wettelijk verplicht)
 • Achternaam (wettelijk verplicht)
 • Voorletters (wettelijk verplicht)
 • Voornaam
 • Adres gegevens
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Huisarts (wettelijk verplicht)
 • Verwijzer (indien anders dan de huisarts) (wettelijk verplicht)
 • Verzekeringsgegevens

De adresgegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met de cliënt. Dit kan zijn voor afspraken, overleg en/of nota’s.

De verzekeringsgegevens worden gebruikt om zittingen direct bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Middels het BSN nummer vragen wij via de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) de volgende gegevens op: geslacht, geboorte datum, achternaam, voorletters en adresgegevens.

Door middel van de combinatie BSN + geslacht + geboorte datum vragen wij via een beveiligde verbinding uw verzekering gegevens op bij VECOZO, controle op verzekeringsrecht (COV). https://www.vecozo.nl/content.aspx?id=313

Dossier gegevens

Hierin staan alleen de gegevens welke noodzakelijk zijn voor het adequaat behandelen van de patiënt volgens de richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Deze gegevens liggen op het vlak van stoornissen, activiteiten en participatie.

Wie ziet de gegevens in

Alle werkzame fysiotherapeuten en administratief medewerkers binnen Fysiofit Vught hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens en dossiergegevens in te zien. Wel wordt er alleen naar deze gegevens gekeken indien dit noodzakelijk is. Dit alles om het behandelproces zo efficiënt mogelijk te maken (zowel behandelingen als het maken van afspraken) of de facturatie juist te laten verlopen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Dossier gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk). Mocht een cliënt aangeven dat hij/zij wil dat deze gegevens eerder verwijderd worden dan zullen wij erop wijzen dat in principe alle gegevens bewaard dienen te worden. Bent u dan nog steeds van mening dat wij deze gegevens dienen te verwijderen dan zullen wij u vragen dit schriftelijk aan ons te vragen waarna wij al uw persoonlijke gegevens zullen verwijderen. (zie bijlage 3)

Beveiliging

Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

 

Wij werken samen met de volgende instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018).

 • Vanad Comvio
 • Intramed
 • Abakus
 • Virtua Gym

Wij werken niet samen met ondernemingen buiten de EU.

Mocht u klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen Fysiofit Vught. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Op de volgende website staat een meldingsformulier klachten: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit.

Nieuws

Let op! Koningsdag (27 april) gesloten

Nieuw! Bootcamp + extra pilates les. Wijziging begeleide fitness donderdagavond

Dagbesteding – Fysiofit Social Club

Nieuw: Virtua Gym app – Fysiofit online omgeving

Leden voor leden Actie

Twitter